نقش والدین در آموزش دو زبانه: مهم و تعیین کننده در نتیجه حاصله

به عنوان والدین مهاجر نقش شما در فراگیری زبان دوم بسیار مهم است. اگر زبان دوم برای کودک شما زبان اقلیت باشد، نقش والدین در آموزش دو زبانه اهمیت بیشتری می یابد. به دلیل ورودی کمتر در این زبان والدین باید مراقبت بیشتری از این زبان بکنند و بیشتر به آموزش آن توجه کنند. در ادامه شما را با مواردی آشنا می کنیم که والدین با ایفای نقش در آن در دوره یادگیری دو زبانگی کودک باعث تسریع رسیدن به نتیجه می شوند.

نقش والدین در آموزش دو زبانه: مسیرهای گوناگون

والدین، آگاهانه یا ناخودآگاه، پایه های یادگیری زبان را در کودک ایجاد می کنند و مسئولیت بیشتری در رشد غریزه زبانی کودک خود دارند. این امر در مورد والدین مهاجر اهمیت بیشتری دارد. اگر در کشوری زندگی می کنید که زبان مادری شما هیچ کاربردی ندارد، نقش شما در ایجاد پایه های زبانی اهمیت بیشتری دارد.

والدین با استفاده از زبان های مختلف و تعیین مقدار ورودی هر زبان نتیجه زبان آموزی را در کودک خود مشخص می کنند. والدینی که استراتژی و برنامه زبانی مشخصی دارند، در این راه موفق تر هستند. برای مثال والدینی که از روز اول تصمیم می گیرند که روش یک والد- یک زبان را دنبال کنند، موفق تر از والدینی هستند که هیچ برنامه مشخصی برای آموزش زبان مادری خود ندارند.

والدین در رابطه با استفاده از زبان اقلیت برای ارتباط با کودک خود، بیشتر از هر کسی دیگری در معرض نقد و پیش داوری ها از سوی جامعه هستند. فازهای مختلف زبانی، مانند فاز سکوت کودک دوزبانه مدت کمی بعد از تسلط به زبان دوم، ممکن است باعث نگرانی اطرافیان و مربیان در مدرسه شود و این امر به فشار به والدین منجر شود.

نقش والدین در آموزش دو زبانه به عنوان مدل زبانی برای کودک حیاتی است. کیفیت زبان کودک به نحوه استفاده والدین از زبان و تسلط آنها به آن وابسته است. در واقع کیفیت لهجه و دستور زبان کودک به این امر بستگی دارد که والدین از واژگان، گفتار، تلفظ و اصطلاحات به چه صورت استفاده می کنند. سرعت یادگیری کودک نیز به کمیت ورودی از والدین بستگی دارد.

نقش والدین در آموزش دو زبانه در وهله اول به تصمیم آنها در شروع آموزش به کودک باز می گردد. والدین با تصمیم گیری قاطع برای شروع آموزش زبان اقلیت در کنار زبان اکثریت و انتخاب استراتژی های مناسب برای مقابله با مشکلات این راه، تا حد زیادی تعیین کننده موفقیت در این راه هستند.

نقش والدین در آموزش دو زبانه زمانی نتیجه بخش است که آموزش مستقیما به کودک معطوف شود. والدین نباید فراموش کنند که صحبت کردن آنها به یک یا چند زبان با یکدیگر تاثیری در زبان آموزی کودک ندارد. برای یادگیری یک زبان، کودک نیاز دارد که با آن زبان درگیر تعامل و ارتباط شود.

منبع: raising-bilingual-children

, ,
اشتراک گذاری:

مایل به ثبت دیدگاه هستید؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *