فارکیدز چگونه کار میکند؟

در اپلیکیشن فارکیدز، کودکان ایرانی خارج کشور می توانند بصورت آنلاین، همزمان با ارتباط تصویری با پدربزرگ/مادربزرگ و سایر اعضای فامیل در ایران، فعالیتهای جذاب مانند کتابخوانی، نقاشی و بازی های آنلاین داشته باشند. 

فعالیتی جذاب و شاد برای ارتباط کودکان ایرانی خارج کشور با پدربزرگ/مادربزرگ در ایران

چرا فارکیدز را انتخاب کنیم؟

کتابهای کودک فارسی

دسترسی آنلاین به بهترین کتابهای فارسی حوزه کودک

ثبت نام کنید

برای کودکان ایرانی سرتاسر دنیا

کودکان ایرانی از هرکجای دنیا می توانند با پدربزرگ/مادربزرگ و سایر اقوام خود در ایران فعالیتهای آنلاین شاد داشته باشند

ثبت نام کنید

فعالیت شاد در خانه

فارکیدز فعالیتی شاد و جذاب برای همه اعضای خانواده در خانه است.

ثبت نام کنید

هدف فارکیدز

هدف فارکیدز این است تا کودکان ایرانی خارج کشور بتوانند هم به آموزش ها و محتواهای جذاب به زبان مادری خود دسترسی داشته باشند، هم بتوانند رابطه عاطفی خود را با پدربزرگ، مادربزرگ و خانواده درجه دوم خود در ایران حفظ و گسترش دهند. در این راستا در فارکیدز ۲ بخش و محصول کلی طراحی اجرا گردیده است. در اپلیکیشن فارکیدز، کودکان ایرانی خارج کشور میتوانند با پدربزرگ/مادربزرگ و سایر اعضای درجه دوم خانواده خود در ایران بصورت تصویری ارتباط داشته باشند و بصورت مشارکتی به فعالیتهای آنلاین جذاب مانند کتابخوانی، نقاشی و بازیهای آنلاین بپردازند. همچنین در مدرسه آنلاین فارکیدز، کودکان ایرانی خارج کشور میتوانند در دوره های آموزشی که بصورت حرفه ای برای آنها طراحی شده است، به آموزش در حوزه های مختلف و به زبان فارسی دسترسی داشته باشند.